Autism, vad innebär det för mig?

av Catherine Faherty

En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med autism eller Aspergers syndrom. Idéer för lärande i hemmet och i skolan. Denna reviderade upplaga vänder sig även till vuxna med autism. Boken ges ut av Utbildningscenter Autism.

500 kr

  • I lager - cirka 7 arbetsdagar
  • Porto tillkommer

Beskrivning

En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med autism eller Aspergers syndrom. Idéer för lärande i hemmet och i skolan.

Den här boken kan användas av barn, ungdomar och vuxna med autism som ett hjälpmedel för att förstå sig själv och andra på ett positivt och konstruktivt sätt. Boken kan också ses som ett hjälpmedel för föräldrar, personal och andra intresserade att förstå personer med autism och deras sätt att tänka, förstå, lära och bete sig i olika situationer.

Boken består av 12 kapitel som är uppdelade i olika delar. En del för barn, en för äldre läsare och en för föräldrar/lärare.

Reviderad upplaga. En av de viktiga ändringarna i den här upplagan är arbetsboken som följer med de flesta kapitlen. Den är tänkt att göra boken mer tillgänglig för äldre barn, tonåringar och vuxna med autism. Att boken även riktar sig till äldre läsare är också nytt. Det finns ett kapitel om lycka, samt råd kring internetsäkerhet och avsnitt om individuell studieplan.

Boken har översatts och bearbetats av SvenOlof Dahlgren, Utbildningscenter Autism.

Boken ges ut av Utbildningscenter Autism som ägs av Autism- och Aspergerförbundet.

Antal sidor: 508

 

Författare

Catherine Faherty