Behandling av personuppgifter

När genomför ett köp eller skapar ett konto i butiken samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i butikens system samt Paysons betalningssystem. 

De personuppgifter som finns i systemet är de som du själv angett vid köp / registrering. Personuppgifterna används enbart till hantering av köp i butiken samt för informationsutskick angående dina köp eller ditt konto. Vid hantering av personuppgifter följer vi gällande lagar och regler.

Du har rätt att efterfråga vilka personuppgifter om dig som finns registrerade hos oss.

Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med dataskyddsförordningen.

Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar eller raderar personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Autism Sverige sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som ovan beskrivs.

Autism Sverige

Post- och besöksadress:

Bellmansgatan 30

118 47 Stockholm

E-postadress:

info@autism.se

Telefonnummer: 08-42003050

Observera att hanteringen av beställningar ibland tar längre tid än sju dagar.