Om oss

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation med cirka 18 700 medlemmar fördelade i 24 distriktsföreningar.

Vi sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vi arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.

För att öka kunskapen om autism producerar Autism- och Aspergerförbundet böcker och annat informationsmaterial. Böckerna säljs här i webbutiken till såväl medlemmar som icke-medlemmar. Förbundet tar även fram filmer och annat informationsmaterial som finns på förbundets webbplats.

Läs mer om förbundet och hitta informationsmaterial här: www.autism.se

Hanteringen av beställningar tar ibland längre tid än sju dagar.

Butiken har sommarstängt från 30 juni till och och med 1 augusti.
Beställningar som görs hanteras inte förrän i augusti.