Hanteringen av beställningar tar ibland längre tid än sju dagar.