Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism

av Sven-Olof Dahlgren, Ulrika Aspeflo

Boken ger en mängd konkreta exempel vad autism innebär och beskriver hur personal kan arbeta för att bemöta, stötta och undervisa. Boken ges ut av Utbildningscenter Autism.

 

260 kr

  • I lager - cirka 7 arbetsdagar
  • Porto tillkommer

Beskrivning

Boken Ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens är skriven av Ulrika Aspeflo och SvenOlof Dahlgren.

Författarna beskriver med hjälp av en mängd konkreta exempel vad autism innebär och hur man kan arbeta för att bemöta, stötta och undervisa personer med autism såväl i hemmet som i verksamheter som förskola, skola, korttidsboende, boende och daglig verksamhet.

Boken innehåller en beskrivning av de utbildningar som Utbildningscenter Autism har bedrivit i över 20 år och det är bland annat därifrån som en mängd illustrationer i boken är hämtade. Boken tar även upp ett flertal exempel på anpassningar och visuella stödstrukturer som kan öka förståelsen, kommunikationsförmågan, självständig sysselsättning och socialt samspel.

 

 

Vikt 0,29 kg
Dimensioner 24 × 17 × 1 cm
Författare

Sven-Olof Dahlgren, Ulrika Aspeflo